Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 迩NHĨ
Hán

NHĨ- Số nét: 08 - Bộ: SƯỚC 辶

ONジ, ニ
KUN迩い ちかい
  ちかし
  • Tục dùng như chữ nhĩ 邇.