Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 逝THỆ
Hán

THỆ- Số nét: 10 - Bộ: SƯỚC 辶

ONセイ
KUN逝く ゆく
  • Đi không trở lại nữa. Vì thế nên gọi người chết là trường thệ 長逝 hay thệ thế 逝世.
  • Dùng làm tiếng phát ngữ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THỆ KHỨ,KHỦ sự chết; cái chết
THỆ chết; qua đời
TRƯỜNG,TRƯỢNG THỆ Sự chết; sự khuất núi
CẤP THỆ sự chết đột tử; cái chết đột tử; cái chết đột ngột; đột tử; chết đột tử; chết đột ngột; ra đi đột ngột; qua đời đột ngột; đột ngột qua đời