Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 速TỐC
Hán

TỐC- Số nét: 10 - Bộ: SƯỚC 辶

ONソク
KUN速い はやい
  はや-
  速める はやめる
  速やか すみやか
 
  • Nhanh chóng.
  • Mời. Như bất tốc chi khách 不速之客 người khách không mời mà đến. Nay trong danh thiếp thường viết thứ tốc 恕速 xin thứ đừng để mời lần nữa.
  • Tốc độ. Như quang tốc 光速 tốc độ ánh sáng.
  • Vết chân hươu.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
達便 TỐC ĐẠT TIỆN giao gấp;thư hỏa tốc; điện hỏa tốc
TỐC ĐẠT giao gấp;giao ngay;gởi hỏa tốc;việc gửi hỏa tốc; dịch vụ chuyển tin thư nhanh
TỐC KÝ sự tốc ký;tốc ký
度オーバーで走る TỐC ĐỘ TẨU chạy xe quá tốc độ cho phép
TỐC ĐỘ nhịp độ;tốc độ;vận tốc
力度 TỐC LỰC ĐỘ tốc độ
TỐC LỰC tốc lực; tốc độ;vận tốc
やかに伝える TỐC TRUYỀN bắn tin nhanh
やか TỐC nhanh chóng; mau lẹ;sự nhanh chóng; sự mau lẹ
める TỐC làm cho nhanh; làm cho mau lẹ; đẩy nhanh
の間 TỐC GIAN chóng tàn
すぎる TỐC chóng tàn
TỐC sự nhanh chóng; sự mau lẹ
TỐC mau;mau lẹ;nhanh chóng;nhanh; sớm;sự nhanh; sự sớm
TỐC chóng;lẹ;mau lẹ;nhanh chóng;nhanh; sớm
TÚC TỐC Mau chân; nhanh chân; nhanh nhẹn
CẤP TỐC hộc tốc
CẤP TỐC cấp tốc; nhanh chóng; nhanh; tốc độ cao; mạnh;cấp tốc; nhanh; nhanh chóng; nhanh; tốc độ cao;hỏa tốc;tốc hành
電車 KHOÁI TỐC ĐIỆN XA tàu điện tốc độ cao; tàu siêu tốc
KHOÁI TỐC nhanh chóng; cực cao; cực nhanh; siêu tốc;sự nhanh chóng; nhanh chóng; sự siêu tốc; siêu tốc; sự cực cao; cực cao; sự cực nhanh; cực nhanh
THẦN TỐC thần tốc
BIẾN TỐC CƠ,KY bộ phận thay đổi tốc độ
装置 GIẢM TỐC TRANG TRỊ bánh răng giảm tốc; thiết bị giảm tốc
道路 CAO TỐC ĐẠO LỘ đường cao tốc;đường xa lộ cao tốc
する GIẢM TỐC giảm tốc; giảm tốc độ
GIA TỐC ĐỘ độ gia tốc
演算機構 CAO TỐC DIỄN TOÁN CƠ,KY CẤU Bộ phận tính toán cao tốc (máy tính)
GIẢM TỐC sự giảm tốc; sự giảm tốc độ; giảm tốc; giảm tốc độ
する GIA TỐC gia tốc; làm nhanh thêm; thúc mau
CAO TỐC cao tốc; tốc độ cao
LÃNG TỐC Naniwa
GIA TỐC sự gia tốc; sự làm nhanh thêm
(水の) LƯU TỐC THỦY tốc độ nước chảy
TOÀN TỐC LỰC toàn bộ tốc lực
PHONG TỐC KẾ Phong vũ biểu
THỜI TỐC tốc độ tính theo giờ
QUANG TỐC tốc độ ánh sáng
PHONG TỐC tốc độ của gió;vận tốc gió
TẢO TỐC ngay lập tức; không một chút chần chờ
MẪN TỐC sự tinh nhanh tháo vát; sự lanh lợi;tinh nhanh tháo vát; lanh lợi
ĐÊ TỐC bánh răng số thấp
CHUYẾT TỐC đơn giản; thô thiển nhưng được việc;vội vàng; hấp tấp;sự đơn giản; cái chưa đạt nhưng được việc;sự vội vàng; sự hấp tấp
TRÌ TỐC việc nhanh hay chậm; tiến trình
TẤN TỐC mau lẹ; nhanh chóng;sự mau lẹ; sự nhanh chóng
CẤP TỐC bay
TRUNG TỐC bánh răng giữa
超高 SIÊU CAO TỐC ĐỘ siêu tốc
超音 SIÊU ÂM TỐC tốc độ siêu âm
反応 PHẢN ỨNG TỐC ĐỘ tốc độ phản ứng
制限 CHẾ HẠN TỐC ĐỘ tốc độ giới hạn
光の QUANG TỐC Tốc độ ánh sáng
伝送 TRUYỀN TỐNG TỐC ĐỘ Tốc độ baud; tốc độ truyền
自動変 TỰ ĐỘNG BIẾN TỐC Truyền tốc tự động
東名高道路 ĐÔNG DANH CAO TỐC ĐẠO LỘ đường cao tốc Tokyo-Nagoya
非常に PHI THƯỜNG TỐC rất nhanh
電子加 ĐIỆN TỬ,TÝ GIA TỐC KHÍ máy gia tốc điện tử
飛びほど PHI TỐC nhanh như bay
飛ぶように PHI TỐC nhanh như bay
ベイエリア高輸送網 CAO TỐC THÂU TỐNG VÕNG mạng lưới Quá cảnh nhanh qua vùng Vịnh