Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 迂VU
Hán

VU- Số nét: 06 - Bộ: SƯỚC 辶

ON
  • Xa. Con đường không được thẳng suốt gọi là vu. Vì thế nên làm việc không đúng lẽ phải gọi là vu khoát 迂闊 hay vu viễn 迂遠, v.v.
  • Dường xa.
  • Vu cửu 迂? hồi lâu, lúc lâu.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
回する VU HỒI đi vòng