Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 辿xxx
Hán

xxx- Số nét: 06 - Bộ: SƯỚC 辶

ONテン
KUN辿る たどる
  辿 たどり


Từ hánÂm hán việtNghĩa
辿 xxx theo dấu; lần theo;trải qua; rơi vào