Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 舛SUYỄN
Hán

SUYỄN- Số nét: 07 - Bộ: SUYỄN 舛

ONブ, セン
KUN まい
  舛く そむく
  ます
  ます
  • Ngang trái. Vương Bột 王勃 : "Ta hô ! Thời vận bất tế, mệnh đồ đa suyễn" 嗟乎!時運不齊,命途多舛 "Than ôi ! Thời vận chẳng bình thường, đường đời nhiều ngang trái.
  • Lẫn lộn.