Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 感CẢM
Hán

CẢM- Số nét: 13 - Bộ: TÂM 心

ONカン
  • Cảm hóa, lấy lời nói sự làm của mình làm cảm động được người gọi là cảm hóa [感化] hay cảm cách [感格].
  • Cảm kích, cảm động đến tính tình ở trong gọi là cảm. Như cảm khái [感慨], cảm kích [感激], v.v.
  • Cảm xúc, xông pha nắng gió mà ốm gọi là cảm mạo [感冒].
  • Cùng nghĩa với chữ [憾].


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CẢM TẠ sự cảm tạ; sự cảm ơn; sự biết ơn; cảm tạ; cảm ơn; lòng biết ơn
CẢM PHỤC cảm phục
CẢM THÁN sự cảm thán; sự cảm phục; sự thán phục; cảm phục; cảm thán; thán phục; sự trầm trồ; trầm trồ
CẢM XÚC cảm xúc;xúc cảm;xúc giác; sự sờ mó; sự chạm (qua da)
慨無量 CẢM KHÁI VÔ,MÔ LƯỢNG cảm khái vô hạn; cảm xúc tràn đầy; cảm xúc tràn trề;vô cùng xúc động
受性 CẢM THỤ,THỌ TÍNH,TÁNH năng lực cảm thụ; tính cảm thụ; nhiễm
覚器官 CẢM GIÁC KHÍ QUAN giác quan
CẢM KHÁI cảm khái; sự cảm khái; cảm giác; tâm trạng; cảm xúc
CẢM HÓA sự cảm hóa; sự ảnh hưởng
覚する CẢM GIÁC cảm giác
想術 CẢM TƯỞNG THUẬT tướng thuật
動する CẢM ĐỘNG cảm động; xúc động;chạnh lòng;động lòng;động tâm
CẢM GIÁC cảm giác
CẢM TƯỞNG cảm tưởng; ấn tượng
CẢM ĐỘNG sự cảm động; cảm động; sự xúc động; xúc động
CẢM HƯNG cảm hứng; hứng thú; quan tâm
情の世界 CẢM TÌNH THẾ GIỚI cõi lòng
冒する CẢM MAO cảm
CẢM TRI thâm hiểm
CẢM TÌNH cảm tình;tình cảm; tâm trạng; cảm xúc; cảm giác
CẢM MAO cảm mạo
無量 CẢM VÔ,MÔ LƯỢNG cảm giác sâu sắc; sự ngập tràn cảm xúc; cảm động; xúc động
CẢM TÍNH,TÁNH cảm tính; tình cảm; nhạy cảm; cảm giác; giác quan; cảm nhận
CẢM THƯƠNG cảm thương
激する CẢM KHÍCH,KÍCH cảm động; xúc động
CẢM ỨNG cảm ứng
ずる CẢM cảm thấy; cảm nhận
CẢM KHÍCH,KÍCH cảm kích;sự cảm động; cảm động; sự xúc động; xúc động
心する CẢM TÂM khâm phục; thán phục; cảm phục; hâm mộ; ngưỡng mộ
じる CẢM cảm giác; cảm thấy
CẢM LỆ nước mắt biết ơn sâu sắc; lệ cảm động; lệ xúc động; rơi nước mắt
CẢM TÂM đáng thán phục; đáng ngưỡng mộ; khâm phục; thán phục; cảm phục; hâm mộ; ngưỡng mộ;sự khâm phục; sự thán phục; sự cảm phục; sự hâm mộ; sự ngưỡng mộ; khâm phục; thán phục; cảm phục; hâm mộ; ngưỡng mộ
CẢM tri giác; cảm giác
CẢM KHẤP dễ rơi nước mắt; tính mềm yếu; tính dễ xúc động
得する CẢM ĐẮC cảm ngộ
電する CẢM ĐIỆN giật điện; điện giật; bị giật điện; bị điện giật
染症治療 CẢM NHIỄM CHỨNG TRI LIỆU khống chế nhiễm khuẩn; chữa bệnh truyền nhiễm
CẢM ĐẮC tri giác
CẢM MINH cảm động sâu sắc; sự nhớ đời; vô cùng cảm động; cảm động; xúc động; cảm kích
染する CẢM NHIỄM nhiễm trùng;truyền nhiễm; nhiễm
嘆詞 CẢM THÁN TỪ cảm thán tự;chấm than;thán từ
謝する CẢM TẠ cám ơn;cảm tạ; cảm ơn; biết ơn;nhớ ơn;tạ;tri ân
染させる CẢM NHIỄM đổ bệnh (đổ bịnh)
嘆符 CẢM THÁN PHÙ dấu chấm than
謝する CẢM TẠ cảm tạ; cảm ơn; biết ơn
CẢM NHIỄM sự nhiễm; sự truyền nhiễm
嘆する CẢM THÁN cảm thán; cảm phục
NHỤC CẢM ĐÍCH đa dục;nhục cảm
NHỤC CẢM Cảm giác về xác thịt; cảm giác về tình dục; nhục cảm
KHOÁI CẢM Cảm giác thú vị; cảm giác khoan khoái
神経 GIAO CẢM THẦN KINH Thần kinh giao cảm
意識 TRỰC CẢM Ý THỨC bồ đề
GIAO CẢM sự giao cảm; sự đồng cảm; giao cảm; đồng cảm
TRỰC CẢM lương tri;trực cảm
NGŨ CẢM năm giác quan;ngũ dục
する THỰC CẢM cảm nhận; cảm nhận thực sự
DỰ CẢM điềm;linh tính;sự dự cảm;triệu chứng
THỰC CẢM cảm giác thực
NHIỆT CẢM bị phát sốt
BẤT CẢM CHỨNG chứng lãnh cảm
覚な VÔ,MÔ CẢM GIÁC đờ
HIẾU,HẢO CẢM ấn tượng tốt; cảm giác dễ chịu;thiện cảm
ĐA CẢM đa cảm
THIỆN CẢM thiện cảm
LƯU CẢM cúm
AI CẢM Cảnh đoạn trường (mang tính cách bi thương)
TẠP CẢM tạp cảm
MẪN CẢM mẫn cảm;sự mẫn cảm
TÌNH CẢM tình duyên
ĐỒNG CẢM cảm thông;sự cùng ý kiến; sự cùng suy nghĩ
ĐỘN CẢM đần độn;rối ren
PHẢN CẢM ác cảm
ĐỘN CẢM đần độn; ngu xuẩn;sự đần độn; sự ngu xuẩn
ÁC CẢM TÌNH ác cảm
と熱 ÁC CẢM NHIỆT hàn nhiệt
する CỘNG CẢM đồng cảm; đồng tình
ÁC CẢM cảm giác buồn bực; cảm giác khó chịu; cảm giác nôn nao
CỘNG CẢM sự đồng cảm; sự đồng tình; sự thông cảm; đồng cảm; đồng tình; thông cảm
優越 ƯU VIỆT CẢM phức cảm tự tôn
平衡 BÌNH HOÀNH,HÀNH CẢM GIÁC trạng thái cân bằng về tình cảm
不潔 BẤT KHIẾT CẢM dơ bẩn
深く謝する THÂM CẢM TẠ cảm bội
劣等 LIỆT ĐĂNG CẢM cảm giác thấp kém; cảm giác yếu thế
連帯 LIÊN ĐỚI,ĐÁI CẢM cảm giác đoàn kết; cảm nhận sự đoàn kết; tình đoàn kết
責任 TRÁCH NHIỆM CẢM tinh thần trách nhiệm
悪い予 ÁC DỰ CẢM điềm xấu
寒気をずる HÀN KHÍ CẢM rét
痛みをずる THỐNG CẢM thấy đau
病気に染する BỆNH,BỊNH KHÍ CẢM NHIỄM nhiễm bệnh (nhiễm bịnh)
定年に謝の挨拶する ĐỊNH NIÊN CẢM TẠ AI,ẢI TẠT lạy tạ
激痛をずる KHÍCH,KÍCH THỐNG CẢM xót ruột
悲哀をじる BI AI CẢM xót thương
エイズに染する CẢM NHIỄM nhiễm AIDS
つわりをずる CẢM ốm nghén