Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 急CẤP
Hán

CẤP- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONキュウ
KUN急ぐ いそぐ
  急ぎ いそぎ
  • Kíp. Như khẩn cấp 緊急, nguy cấp 危急, v.v. Phàm cái gí muốn cho chóng đều gọi là cấp. Như cáo cấp 告急.
  • Nóng nảy. Như tính tình biển cấp 性情褊急 tính tình hẹp hòi nóng nảy.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
行汽車 CẤP HÀNH,HÀNG KHÍ XA xe lửa tốc hành
増する CẤP TĂNG tăng thêm nhanh chóng
行列車 CẤP HÀNH,HÀNG LIỆT XA tàu tốc hành;xe lửa tốc hành
CẤP TĂNG sự tăng thêm nhanh chóng; sự tăng thêm đột ngột; tăng thêm nhanh chóng; tăng thêm đột ngột; gia tăng nhanh; bùng nổ; tăng nhiều
行する CẤP HÀNH,HÀNG đi vội; vội vàng ra đi
CẤP BÁO cấp báo
CẤP HÀNH,HÀNG tốc hành
ブレーキ CẤP thắng gấp; phanh gấp; phanh khẩn cấp
CẤP BỆNH,BỊNH bạo bệnh;bệnh cấp tính
に消えて行く CẤP TIÊU HÀNH,HÀNG biến mất
CẤP DỤNG việc gấp
に毒死する CẤP ĐỘC TỬ ngộ độc
CẤP CỰ nhanh chóng; vội vã;vội vàng; khẩn trương
CẤP KHÍCH,KÍCH kịch liệt; quyết liệt; nhanh; khẩn cấp; mạnh mẽ;sự kịch liệt; sự nguy cấp; sự khẩn cấp
CẤP bất thình lình;cấp;đột nhiên;gấp;hấp tấp
進派 CẤP TIẾN,TẤN PHÁI phái cấp tiến
CẤP LƯU chảy xiết
な坂 CẤP PHẢN con dốc hiểm trở; con dốc nguy hiểm; dốc hiểm trở; dốc nguy hiểm; dốc cao
進思想 CẤP TIẾN,TẤN TƯ TƯỞNG tư tưởng cấp tiến
死する CẤP TỬ bạo tử
CẤP bước rảo;gấp;gấp rút;khẩn trương;lật đật;nhanh; vội; vội vã; vội vàng
CẤP TIẾN,TẤN cấp tiến
CẤP SỞ điểm lưu ý; bí quyết; điểm yếu; gót chân Asin
かす CẤP giục; giục giã; hối thúc; thúc giục
速に CẤP TỐC bay
CẤP HOẠN bệnh cấp tính; cấp cứu
いで逃げる CẤP ĐÀO cuốn xéo
速な CẤP TỐC hộc tốc
性肝炎 CẤP TÍNH,TÁNH CAN VIÊM bệnh sưng gan cấp tính
いで行く CẤP HÀNH,HÀNG vội đi
CẤP TỐC cấp tốc; nhanh chóng; nhanh; tốc độ cao; mạnh;cấp tốc; nhanh; nhanh chóng; nhanh; tốc độ cao;hỏa tốc;tốc hành
性病 CẤP TÍNH,TÁNH BỆNH,BỊNH bệnh cấp tính
いでやる CẤP lật đật
CẤP THỆ sự chết đột tử; cái chết đột tử; cái chết đột ngột; đột tử; chết đột tử; chết đột ngột; ra đi đột ngột; qua đời đột ngột; đột ngột qua đời
性灰白膵炎 CẤP TÍNH,TÁNH HÔI BẠCH TỤY VIÊM bệnh sốt cấp tính
いで CẤP hấp tấp
襲をする CẤP TẬP đánh úp
CẤP TÍNH,TÁNH cấp tính
CẤP hiểm trở; dốc;nhanh; xiết;vội; gấp; gấp gáp; cấp bách; khẩn cấp; nguy cấp
行電車 CẤP HÀNH,HÀNG ĐIỆN XA xe lửa tốc hành
CẤP BIẾN sự đột biến; đột biến; sự biến đổi đột ngột; biến đổi đột ngột; sự thay đổi đột ngột; thay đổi đột ngột;sự việc không ngờ; sự thay đổi bất chợt
送る CHI CẤP TỐNG gửi gấp
CỨU CẤP XA xe cấp cứu; xe cứu thương
ỨNG CẤP Sơ cứu; cấp cứu
CHI CẤP cấp tốc;gấp gáp; khẩn cấp; ngay lập tức;hỏa tốc;sự gấp gáp; sự khẩn cấp; gấp gáp; khẩn cấp
病院 CỨU CẤP BỆNH,BỊNH VIỆN bệnh viện cấp cứu
便 TRẠCH CẤP TIỆN gởi hàng loại nhanh
CỨU CẤP sự sơ cứu; sự cấp cứu; sơ cứu; cấp cứu
ぎで ĐẠI CẤP lau nhau
HOÃN CẤP trong trường hợp khẩn cấp; ứng cứu
ĐẠI CẤP rất gấp; rất khẩn trương
通信 KHẨN CẤP THÔNG TÍN thông tin khẩn
TÍNH,TÁNH CẤP hấp tấp;hộc tốc;lau nhau;nóng;nóng nảy
救命室 KHẨN CẤP CỨU MỆNH THẤT phòng cấp cứu
TÍNH,TÁNH CẤP cấp tính; vội vàng; nhanh chóng;sự cấp tính; sự vội vàng
NGUY CẤP sự nguy cấp; sự khẩn cấp; nguy cấp; khẩn cấp
位置確認発信機 KHẨN CẤP VỊ TRỊ XÁC NHẬN PHÁT TÍN CƠ,KY Máy phát Định vị Khẩn cấp
KHẨN CẤP khẩn;khẩn cấp
KHẨN CẤP cần kíp;cấp bách; khẩn cấp;gấp;gấp rút;sự cấp bách; sự khẩn cấp; cấp bách; khẩn cấp
ĐẶC CẤP KHOÁN Vé tàu tốc hành (loại đặc biệt)
ĐẶC CẤP sự nhanh đặc biệt; sự hỏa tốc; sự khẩn cấp;tàu tốc hành
HỎA CẤP sự khẩn cấp; sự hỏa tốc; khẩn cấp; cấp bách
CHUẨN CẤP tàu tốc hành thường (chậm hơn tàu tốc hành)
TẢO CẤP lanh chanh
TẢO CẤP sự khẩn cấp; khẩn cấp
処置 ỨNG CẤP XỬ,XỨ TRỊ Sơ cứu; cấp cứu
肺炎 PHẾ VIÊM CẤP TÍNH,TÁNH viêm phổi cấp
売り MẠI CẤP bán tháo;bán tống bán tháo
超特 SIÊU ĐẶC CẤP siêu tốc hành (tàu)
救助を CỨU TRỢ CẤP ứng cứu
突進するに走り出す ĐỘT TIẾN,TẤN CẤP TẨU XUẤT đổ xô