Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怛ĐÁT
Hán

ĐÁT- Số nét: 08 - Bộ: TÂM 心

ONダツ, タン, タツ
KUN怛む いたむ
  • Xót xa, thấy người có sự bất hạnh mà sinh lòng thương gọi là đát. Tục gọi người chết là đát hóa 怛化 là theo nghĩa ấy.
  • Kinh ngạc.
  • Nhọc nhằn.