Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怡DI
Hán

DI- Số nét: 08 - Bộ: TÂM 心

ON
KUN怡ぶ よろこぶ
  • Vui vẻ, dễ dàng.