Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恬ĐIỀM
Hán

ĐIỀM- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONテン
KUN恬く やすらく
  恬い やすい
  • Yên. Như điềm bất vi quái 恬不為怪 yên nhiên chẳng cho làm lạ.
  • Lặng lẽ. Như điềm đạm 恬淡 nhạt nhẽo, phong điềm lãng tĩnh 風恬浪靜 gió yên sóng lặng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐIỀM ĐẠM sự điềm đạm
ĐIỀM NHIÊN sự điềm nhiên