Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 忻HÃN
Hán

HÃN- Số nét: 07 - Bộ: TÂM 心

ONキン
KUN忻ぶ よろこぶ
  • Hớn hở vui vẻ, cũng như chữ hân 欣.