Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恰KHÁP
Hán

KHÁP- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONコウ, カッ, チョウ, キョウ
KUN恰も あたかも
  • Vừa vặn. Như kháp hảo 恰好 vừa tốt.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHÁP cứ như là
NIÊN KHÁP HIẾU,HẢO tuổi (của ai đó)
BẤT KHÁP HIẾU,HẢO vụng về