Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怦PHANH
Hán

PHANH- Số nét: 08 - Bộ: TÂM 心

ONホウ, ヒョウ
  • Phanh nhiên 怦然 áy náy, tả cái dáng động lòng. Phanh phanh 怦怦 thẳng thắn, tả cái lòng trung trực.