Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怏ƯỞNG
Hán

ƯỞNG- Số nét: 08 - Bộ: TÂM 心

ONオウ, ヨウ
KUN怏む うらむ
  • Tấm tức, ý không được thỏa thích gọi là ưởng ưởng 怏怏.