Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 趁SẤN
Hán

SẤN- Số nét: 12 - Bộ: TẨU 走

ONチン
KUN趁う おう
  • Đuổi theo.
  • Nhân thế lợi thừa dịp tiện gọi là sấn. Như sấn thuyền 趁船 nhân tiện ghe thuyền đi.