Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 粟TÚC
Hán

TÚC- Số nét: 12 - Bộ: TÂY, Á 西

ONゾク, ショク, ソク
KUN あわ
  もみ
 
  さっ
  そう
  • Thóc lúa, lúa tễ gọi là túc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TÚC hạt kê
ANH TÚC Cây thuốc phiện; cây anh túc
雛罌 SỒ ANH TÚC Cây thuốc phiện đỏ
濡れ手で NHU,NHI THỦ TÚC việc kiếm được tiền dễ dàng; việc kiếm được tiền mà không phải bỏ công sức