Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 磐BÀN
Hán

BÀN- Số nét: 15 - Bộ: THẠCH 石

ONバン, ハン
KUN いわ
  いわお
 
  • Tảng đá lớn, ta hay nói "an như bàn thạch" 安如磐石 yên vững như tảng đá.
  • "Bàn bạc" 磐? rộng lớn mênh mông, đầy rẫy, lẫn lộn.