Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 磅BÀNG,BẢNG
Hán

BÀNG,BẢNG- Số nét: 15 - Bộ: THẠCH 石

ONボウ, ホウ
KUN ぽんど
  • Dá rơi lộp cộp.
  • Một âm là "bảng". Tên số cân của nước Anh Mỹ (tiếng Anh "pound"). Có hai thứ cân, cân thường thì mỗi bảng là 12 lạng 1 đồng 6 phân, cân quân bình thì mỗi bảng là 10 lạng Tàu.