Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 硼BẰNG
Hán

BẰNG- Số nét: 13 - Bộ: THẠCH 石

ONホウ
  • "Bằng sa" 硼砂 (boron, B) một chất lấy ở mỏ, ta thường gọi là hàn the, dùng làm thuốc được. Dùng hóa học chế cho thật sạch gọi là "bằng tố" 硼素.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BẰNG SA hàn the