Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 碑BI
Hán

BI- Số nét: 14 - Bộ: THẠCH 石

ON
KUN いしぶみ
  • Bia.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BI MINH văn bia
BI THẠCH bia đá
BI VĂN văn bia
THẠCH BI đài kỷ niệm bằng đá; bia đá
MỘ BI bia mộ; mộ chí
記念 KÝ NIỆM BI bia kỷ niệm; bia tưởng niệm;đài kỷ niệm
表忠 BIỂU TRUNG BI bia kỷ niệm chiến tranh
烈士の LIỆT SỸ,SĨ BI đài liệt sĩ
新田義貞の TÂN ĐIỀN NGHĨA TRINH BI bia tưởng niệm Nitta Yoshisada