Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 碧BÍCH
Hán

BÍCH- Số nét: 14 - Bộ: THẠCH 石

ONヘキ, ヒャク
KUN みどり
  あお
  たま
  • Ngọc bích.
  • Phàm cái gì sắc xanh đều gọi là "bích", như "xuân thảo bích sắc" 春草碧色 sắc cỏ xuân xanh biếc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BÍCH NGỌC ngọc bích