Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 碪CHÂM
Hán

CHÂM- Số nét: 14 - Bộ: THẠCH 石

ONチン
KUN きぬた
  • Cũng như chữ "châm" 砧.