Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 砧CHÂM
Hán

CHÂM- Số nét: 10 - Bộ: THẠCH 石

ONチン
KUN きぬた
  • Cái chày đá để giặt áo. "Tảo hàn dĩ giác vô y khổ, Hà xứ không khuê thôi mộ châm" 早寒已覺無衣苦, 何 處空閨催暮砧 (Nguyễn Du 阮攸) Lạnh sơ đã khổ phần không áo, Dập vải nhà ai rộn bóng chiều.