Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 碇ĐĨNH
Hán

ĐĨNH- Số nét: 13 - Bộ: THẠCH 石

ONテイ
KUN いかり
  • Hòn đá để ghi thuyền, cột thuyền, cũng có nghĩa là cái neo.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐĨNH TRỊ Sự thả neo
ĐĨNH BÁC Sự thả neo