Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 硅KHUÊ
Hán

KHUÊ- Số nét: 11 - Bộ: THẠCH 石

ONカク, キャク, ケイ
KUN硅る やぶる


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHUÊ TỐ Silic (Si)