Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 碁KỲ
Hán

KỲ- Số nét: 13 - Bộ: THẠCH 石

ON
  • Cùng nghĩa với chữ "kỳ" 棋.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KỲ THẠCH quân cờ gô
盤の目 KỲ BÀN MỤC ô cờ gô; ô cờ vây
KỲ BÀN bàn cờ gô
会所 KỲ HỘI SỞ phòng chơi cờ gô; cuộc thi chơi cờ gô
会所 KỲ HỘI SỞ phòng chơi cờ gô; cuộc thi chơi cờ gô
KỲ cờ gô
VI KỲ cờ vây; cờ gô