Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 碌LỤC
Hán

LỤC- Số nét: 13 - Bộ: THẠCH 石

ONロク
KUN碌な ろくな
  • "Lục lục" 碌碌 hèn hạ, theo đuôi. Như "thử đẳng lục lục tiểu nhân" 此等碌碌小人 (Tam quốc diễn nghĩa 三國演義) cái hạng hèn hạ tiểu nhân này.
  • Nhiều việc bận rộn gọi là "mang lục" 忙碌.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LỤC kha khá; tươm tất