Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 碯NÃO
Hán

NÃO- Số nét: 14 - Bộ: THẠCH 石

ONノウ
  • Tục dùng như chữ "não" 瑙.