Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 磑NGẠI,CAI
Hán

NGẠI,CAI- Số nét: 15 - Bộ: THẠCH 石

ONガイ
KUN磑す うす
  • Cái cối tán, cái bàn tán.
  • Một âm là "cai". "Cai cai" 磑磑 bền chắc, vững vàng.