Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 硯NGHIỄN
Hán

NGHIỄN- Số nét: 12 - Bộ: THẠCH 石

ONケン, ゲン
KUN すずり
  • Cái nghiên mài mực.