Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 磋THA
Hán

THA- Số nét: 15 - Bộ: THẠCH 石

ON
KUN磋く みがく
  • Mài, thợ làm đồ xương, khi đã gần xong đi mài lại đá màu cho nhẵn bóng gọi là "tha". Nói bóng nghĩa là cùng với người khác bàn đi bàn lại cho kỹ, như "tha thương" 磋商 bàn kỹ.