Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 碩THẠC
Hán

THẠC- Số nét: 14 - Bộ: THẠCH 石

ONセキ
KUN碩きい おおきい
  • To lớn, như "thạc đức" 碩德 đức lớn, người có danh dự to gọi là "thạc vọng" 碩望.