Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 砦TRẠI
Hán

TRẠI- Số nét: 11 - Bộ: THẠCH 石

ONサイ
KUN とりで
  • Ở núi lấy gỗ ken chung quanh làm hàng rào gọi là "trại".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TRẠI Pháo đài