Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 臧TANG
Hán

TANG- Số nét: 15 - Bộ: THẦN 臣

ONゾウ, ソウ
KUN よい
  • Hay, tốt.
  • "Tang hoạch" 臧獲 tôi tớ. Tư Mã Thiên 司馬遷 : "Thả phù tang hoạch tì thiếp, do năng dẫn quyết, huống bộc chi bất đắc dĩ hồ" 且夫臧獲婢妾,由能引決,況僕之不得已乎! bọn tôi tớ tì thiếp còn biết giữ tiết, tự quyết được, huống hồ kẻ hèn này lại không hiểu cái lẽ có khi bất đắc dĩ phải chết sao ?