Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芭BA
Hán

BA- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ONバ, ハ
  • Cỏ ba, một thứ cỏ thơm.
  • Cùng nghĩa với chữ ba 葩.