Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 苹BÌNH
Hán

BÌNH- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ONヘイ, ビョウ, ホウ
KUN
  • Cỏ bình, một loài thanh hao trắng.
  • Một âm là biền. Xe biền.