Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 苡DĨ
Hán

DĨ- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ONイ, シ, ワ
KUN くさ
  • Phầu dĩ ?苡 cỏ phầu dĩ (Coix lacryma-jobi). Cũng viết là ??.
  • Ý dĩ ?苡 một thứ cỏ có quả, trong có nhân trắng, tục gọi là ý mễ ?米, dùng nấu cháo ăn và làm thuốc được.