Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 茄GIA
Hán

GIA- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ON
  • Cây cà. Như ba gia 番茄 cà chua, còn gọi là tây hồng thị 西紅柿.
  • Cuống sen, giò sen.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
GIA TỬ,TÝ
GIA TỬ,TÝ cà;cà tím
XÍCH GIA TỬ,TÝ Cây cà chua; cà chua
ĐƯỜNG GIA TỬ,TÝ bí (thực vật)