Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 苙LẬP
Hán

LẬP- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ONリュウ, キュウ
  • Chuồng lợn.
  • Cỏ lập, tức cỏ bạch nhĩ.