Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 苓LINH
Hán

LINH- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ONレイ, リョウ
KUN みみなぐさ
  • Phục linh 茯苓 một loài thực vật như loài nấm, dùng làm thuốc.
  • Trư linh 豬苓 cũng là một loài nấm, mọc ở cây phong, từng hòn đen đen như phân lợn, nên gọi là trư linh, dùng làm thuốc.