Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芒MANG
Hán

MANG- Số nét: 06 - Bộ: THẢO 屮

ONボウ, コウ, モウ
KUN すすき
  のぎ
  のげ
  • Cỏ gai, lá nhỏ dài mà rắn sắc, đâm vào người như mũi dao nhọn, cái bẹ nó dùng làm giày đi gọi là mang hài 芒鞋.
  • Ngọn cỏ, tức là chỗ nó nhú đầu nhọn lên. Vì thế những rua hạt thóc gọi là đạo mang 稻芒. Nó rộng ra thì vật gì có mũi nhọn đều gọi là mang. Như quang mang 光芒 tia sáng nhoáng, phong mang 鋒芒 mũi nhọn.
  • Nhọc phờ, phờ phạc. Như mang mang nhiên quy 芒芒然歸 nhọc phờ ra về.
  • Rộng lớn.
  • Xa thăm thẳm.
  • Ngớ ngẩn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NGŨ MANG Ngôi sao năm cánh