Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 茅MAO
Hán

MAO- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ONボウ, ミョウ
KUN かや
  ちがや
 
 
  • Cỏ tranh, lá dùng lợp nhà, rễ dùng làm thuốc và đánh dây.
  • Rơm rác. Nói ví cảnh nhà quê. Như thảo mao hạ sĩ 草茅下士 kẻ sĩ hèn ở nhà quê.
  • Núi Mao 茅山. Dời nhà Hán có Mao Doanh 茅盈 và hai em là Chung, Cố tới ở núi Cú Khúc 句曲山 gọi là tam mao quân 三茅君, vì thế mới gọi là núi Mao.