Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芫NGUYÊN
Hán

NGUYÊN- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ONゲン, ガン
  • Cây nguyên hoa 芫花, lá độc, người đánh cá cứ giã nó ra ném xuống sông, cá chết nổi lên, vì thế lại gọi là ngư độc 魚毒.