Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芳PHƯƠNG
Hán

PHƯƠNG- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ONホウ
KUN芳しい かんばしい
 
  かおる
 
 
  みち
  やす
  よし
  • Cỏ thơm. Như phương thảo 芳草 cỏ thơm. Nó rộng ra thì vật gì mùi thơm đều gọi là phương. Như phương danh 芳名 tiếng thơm.
  • Dức hạnh danh dự lưu truyền lại cũng gọi là phương. Như lưu phương bách thế 流芳百世 để tiếng thơm trăm đời.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHƯƠNG HƯƠNG nước hoa
PHƯƠNG KỶ tuổi bẻ gãy sừng trâu; tuổi dậy thì
名録 PHƯƠNG DANH LỤC sách dùng cho khách du lịch
PHƯƠNG DANH danh thơm; danh tiếng tốt
しい PHƯƠNG thơm
来客名録 LAI KHÁCH PHƯƠNG DANH LỤC số ghi của khách