Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芟SAM
Hán

SAM- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ONセン, サン
KUN芟る かる
  • Cắt cỏ.
  • Cái liềm phạt.