Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芯TÂM
Hán

TÂM- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ONシン
  • Bấc đèn. Ruột một thứ cỏ dùng để thắp đèn gọi là đăng tâm 燈芯.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TÂM bấc;phần cốt lõi; phần trung tâm;trái tim; thâm tâm; đáy lòng;tuỷ
TRÍCH TÂM sự tỉa bớt (chồi, cành)
蝋燭の xxx CHÚC TÂM ngọn nến