Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 苫THIÊM
Hán

THIÊM- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ONセン
KUN とま
  • Một loài như cỏ tranh. Vì thế ken cỏ tranh lợp nhà gọi là thiêm. Có tang phải nằm chiếu cỏ, nên tang cha mẹ trong trăm ngày gọi là tại thiêm 在苫.