Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 茜THIẾN
Hán

THIẾN- Số nét: 09 - Bộ: THẢO 屮

ONセン
KUN あかね
  • Cỏ thiến, rễ dùng nhuộm đỏ, nên sa đỏ gọi là thiến sa 茜紗.
  • Sắc đỏ.