Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芍THƯỢC
Hán

THƯỢC- Số nét: 06 - Bộ: THẢO 屮

ONシャク
  • Thược dược 芍葯 cây thược dược, hoa đẹp, củ làm thuốc. Thứ trắng gọi là bạch thược 白芍, thứ đỏ gọi là xích thược 赤芍.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THƯỢC DƯỢC mẫu đơn